Tabele

Ime meseca

Janezek si nikakor ne more zapomniti imena mesecev. Napiši mu program, ki mu bo na podlagi vnešene številke meseca napisal ime meseca.

Namig