Tabele

Izpis dosežkov

Učenci so pisali test. Sestavi program, ki bo izpisal seznam učencev. Pri vsakem učencu naj navede njegovo ime, število doseženih točk glede na število možnih točk, dosežek v procentih (na desetine natančno) ter ustrezno oceno. Kriterij določi sam sestavljalec. Primer izpisa (izberi primerne presledke):

		Meta   14.0t/22   63.6%   OCENA: dobro(3)
		

Namig