Tabele

Glasovanje

Učenci 9. razreda OŠ bodo glasovali o uveljavitvi novih šolskih pravil za devetošolce. Ta pravila jim omogočajo neopravičeno izostajanje od pouka poljubno število ur. Pogoj, da se ure odsotnosti ne štejejo kot neopravičene ure je, da pri vseh ocenjevanjih znanja dosegajo vsaj minimalne standarde znanja. Učenci želijo o sprejemu novega šolskega pravila glasovati anonimno v elektronski obliki. Sestavi program, ki jim bo omogočil anonimno elektronsko glasovanje. Kot rezultat naj program izpiše udeležbo na glasovanju (število in odstotek). Število glasov za in proti novemu pravilu ter odstotek glasov za in proti. Predpostavimo, da je v vseh 9. razredih na šoli 50 učencev.

Namig