Rekurzija

Faktoriela

Sestavi metodo public static int fakulteta(int n), ki izračuna fakulteto števila $n$. To naredi na dva načina: rekurzivno in nerekurzivno. Sestavi tudi metodo main, kjer od uporabnika s pomočjo metode preberiStevilo prebereš število, s pomočjo metode fakulteta izračunaš njegovo faktorielo in jo izpišeš na zaslon.

Rešitev (Java)