Rekurzija

Evklidov algoritem

Napiši program, ki bo s pomočjo rekurzije izračunal največji skupni delitelj dveh števil - pomagaj si z Evklidovim algoritmom.

Rešitev (Java)