Rekurzija

Funkcija

Definirajmo funkcijo, ki slika iz naravnih števil v naravna števila z rekurzivnim predpisom $f(n) = 2f(n-1)+3n$ in vrednostjo $f(1) = 1$. Sestavi metodo public static int vrednostf(int n), ki izračuna vrednost funkcije za dani n in vrne rezultat.

Namig