Objektno programiranje

Dijak

Napiši razred Dijak, ki ima naslednje konstruktorje: $priimek$ ime$ $starost$ $razred$ Napiši tudi objektno metodo $toString()$, ki vrne niz, primeren za izpis na ekran. Sestavi še glavni program, ki prebere 10 dijakov in: a) izpiše tiste, ki so starejši od 15 let b) izpiše tiste, ki imajo razred, ki ga želimo izpisati (tega prej preberemo)

Rešitev (Java)