Objektno programiranje

Fibonacci

Vsi poznate Fibonaccijeva števila. Definiramo jih z začetnima pogojema (prvo in drugo število sta enaka ena) ter z rekurzivno formulo (n-to Fibonaccijevo število je vsota prejšnjih dveh) . S temi podatki lahko izračunamo vsa ostala števila (prvih nekaj števil je 1,1,2,3,5,8,13,21,34...). Če začetna pogoja spremenimo (rekurzivno pravilo pa ostane isto), dobimo drugačna števila (recimo jim posplošena Fibonaccijeva). Če si npr. za prvo število izberemo 3 in za drugo -1 dobimo zaporedje števil 3, -1, 2, 1, 3, 4, 7, 11... Vaša naloga bo napisati razred PosploseniFibonacci, ki bo vseboval metodo public int vrniNto(int n), ki bo izračunal n-to posplošeno Fibonaccijevo število. Razred naj vsebuje dva konstruktorja: * publicPosploseniFibonacci() - ta naj za začetni pogoj postavi pogoj za običajna Fibonaccijeva števila. *public PosploseniFibonacci(int prvo, int drugo) - temu podamo vrednosti prvega in drugega posplošenega Fibonaccijevega števila. Če torej ustvarimo objekta PosploseniFibonacci fibo = new PosploseniFibonacci() in PosploseniFibonacci splosni = new PosploseniFibonacci(3, -1) nam klica metod fibo.vrniNto(4) in splosni.vrniNto(4) vrneta 3 oz. 1. Napiši tudi testni program, ki bo preveril delovanje razreda.

Rešitev (Java)