Objektno programiranje

Dereze

Sestavite razred Dereze, v katerem hranite podatke o derezah. Pomembni podatki o njih so: - $ime proizvajalca$ (niz) - $število zob na derezi$ (pozitivno celo število) - $cena$ (pozitivno realno število) - $teza$ (pozitivno celo število) v gramih Vsi podatki morajo biti privatni, razred pa mora vsebovati tudi metode: - za spreminjanje in branje vrednosti lastnosti derez (pazite na veljavnost podatkov!) - privzeti konstruktor, ki naj ustvari derezo z 12 zobmi proizvajalca Grivel, ki stane 200 EUR in tehta 200 gramov. - public string Opis() - vrne niz, ki predstvlja smiselen opis objekta. Nato sestavite testni program. V njem ustvarite nekaj derez s pravilnimi ter nekaj z nepravilnimi podatki ter preverite, da se pravilno ustvarijo in da „varovalke“ za vnos nepravilnih podatkov delujejo pravilno. Nato ustvarjene dereze shranite v tabelo ter med njimi poiščite tisto, ki ima najboljše razmerje teže glede na ceno ter jo izpišite na zaslon.

Rešitev (C#)