Tabele

Analiza podatkov

Smučarski skakalec je opravil pet poletov z enako dolgim zaletom. Pri odskoku je dosegel naslednje hitrosti v km/h: 30,4; 29,8; 31,1; 30,3; 30,8. Zapiši program, ki bo prebral podane hitrosti in izpisal povprečno hitrost z absolutno in relativno napako.

Namig