Nizi

Žreb črk

Učitelj matematike vsako uro nenapovedano sprašuje. Da ne bi naredil komu krivice, učenca, ki bo vprašan naključno, določi tako, da enega izmed učencev povpraša po številu od 1 - 25. To število pretvori v črko (kot si sledijo po abecedi) in vpraša prvega učenca, ki še nima ocene pod tisto črko. Učenci so sčasoma "prebrali" učiteljev sistem in se začeli med seboj dogovarjati, katero številko bodo učitelju povedali. Ker so učenci kar naenkrat začeli dobivati same dobre ocene, se je učitelj odločil, da bo nekaj ukrenil, vendar ne ve kaj.

Pomagajmo učitelju napisati program, ki bo izžrebal naključno črko. Učitelj bo tako vnesel poljuben niz črk (brez presledkov), program pa bo eno izmed napisanih črk izžrebal.

Namig