Tabele

Analiza vremena

Janko Vremenar si že vrsto let skrbno beleži količino mesečnih padavin. Tako je zbral podatke o padavinah za vsak mesec od leta 1999 do 2005. Da bo testiranje hitrejše, količine padavin program ne bo bral, ampak naj bo količina padavin za vsak mesec naključno število med 0 in maksimalno količino padavin. Maksimalna količina padavin je 200 litrov na kvadratni meter. Napiši program, ki izpiše mesec, ko je bilo sploh največ padavin (v vseh letih, za katera imamo podatke).

Namig