Tabele

Zaključevanje ocen

Bolj ambiciozni učenci želijo že pred zaključkom šolskega leta ugotoviti, kakšen bo njihov uspeh pri določenem predmetu. Pripravite metodo, ki bo kot parameter prejela tabelo ocen,vrnila pa tabelo dolžine tri, v kateri prva vrednost predstavlja povprečno oceno (zaokroženo), najnižjo oceno ter najvišjo oceno. Metodo uporabite v programu.

Namig