Rekurzija

Vsota n stevil

Nekega dne je Ančka vsa obupana prosila brata Jureta, naj ji napiše program za domačo nalogo. Ta bi moral rekurzivno izračunati vsoto prvih n naravnih števil. A ker se je Juretu mudilo na vsakodnevni žur, je moral zelo hiteti in je zato v programu naredil nekaj napak. Jih najdeš? public static int Vsota(int n) { if(n > 0) { return 1; } else { return Vsota(n-1); } }

Namig