Rekurzija

Vsota geometrijskega zaporedja

Sestavi metodo, ki s pomočjo rekurzije izračuna vsoto prvih n členov geometrijskega zaporedja. Kot vhodne parametre sprejme poljubno realno število $a$, prav tako realen količnik $q$ in naravno število členov $n$. Če imamo, na primer, naslednje podatke: n=3, a=100, q=1,1 , nam metoda vrne 331.

Namig