Nizi

Število ponovitev črke

Napiši program, ki bo vrnil, kolikokrat se črka e ponovi v vnešenem besedilu.

Namig