Nizi

Šifriranje

S sošolcem si želita pošiljati zakodirana sporočila. Sporočila bi rada zašifrirala tako, da vsako črko premakneta za 3 mesta naprej po abecedi. Vejice, pike, presledke, številke in ostale znake, pa bi rada pustila tam, kjer so. Ker si bosta šifrirati in odšifrirati pomagala z računalnikom, bosta uporabljala angleško abecedo. Napiši program, ki nas vpraša, ali bomo besedilo zakodirali ali odkodirali, ga prebere in ga odkodira oz. zakodira (odvisno od uporabnikove izbite). Vrstni red črk v angleški abecedi je: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z.

Komentar:

Lahko zašifriraš tudi presledke, pike, vejice in podobno, najprej pa se moraš seveda odločiti, s čim boš kaj zamenjal. Lahko bi tud npr. izbrali drug vrstni red črk...

Namig