Tabele

Število ameb

Ameba naredi pri razmnoževanju neobičajen matematični trik. Ko zraste do določene velikosti, se edina celica, iz katere je zgrajena, razdeli na dve celici in nastaneta dve amebi, Po približno enem dnevu sta ti dve amebi dovolj veliki za naslednjo delitev. Zapiši program, ki bo znal izračunati število ameb v določenem številu dni.

Namig