Tabele

Športni dan

Na športnem dnevu učenci tekmujejo v teku na 2600 metrov. Ob koncu športnega dneva želite objaviti najhitrjši čas teka. Sestavi program, ki bo bral čase teka v minutah in sekundah, dokler ne bo vneseni čas 0 minut in 0 sekund, nakar bo izpisal najhitrejši čas teka v minutah in sekundah.

Namig