Nizi

Prvi znak

Napiši program, ki ti prikaže (izpiše) prvi znak poljubno vnešene besede (poljubnega niza).

Namig