Nizi

Prva števka

Napiši metodo prvaStevka, ki za dano pozitivno celo število vrne njegovo prvo števko (kot tip int).

Primer: klic metode int stevka = prvaStevka(12484); nam vrne število 1.

Namig