Objektno programiranje

Prevozno sredstvo

Podano imate kodo razreda PrevoznoSredstvo. Razred predstavlja prevozno sredstvo, pomen spremenljivk in metod pa je opisan v komentarjih v kodi. Sestavite testni program, kjer boste ustvarili 10 prevoznih sredstev, jih shranite v tabelo in med njimi poiščite tistega, ki lahko prepelje največ kilometrov. Izpišite ga na zaslon. Dopolnite razred z metodo public string Opis(), ki vrne niz, kateri predstavlja smiseln opis prevoznega sredstva. Dopolnite testni program iz prve točke tako, da bo to metodo uporabljal pri izpisu podatkov o vozilu. Dopolnite razred tako, da bo preverjal tudi pravilnost podatkov (vsi numerični podatki morajo biti pozitivni). Če podatki v konstruktorju ne bodo pravilni, naj se ustvari takšno prevozno sredstvo, kot ga ustvari privzeti konstruktor. V testnem programu poizkusite ustvariti vozilo z neveljavnimi podatki in preverite, če vaše „varovalke“ delujejo pravilno. Ko enkrat ustvarimo prevozno sredstvo, njegovih podatkov ne moremo več spreminjati. Dopolnite razred z metodo public bool NastaviDoseg(int kilometri), ki bo spremenila doseg prevoznega sredstva. Metoda naj vrne true, če je doseg spremenila ter false sicer (če je bil novi doseg negativen).

Rešitev (C#)