Objektno programiranje

Podatkovni nosilec

Sestavite razred PodatkovniNosilec, ki predstavlja medij za shranjevanje podakov. Vsebuje naj informacije o kapaciteti medija (celo število, enota je bajt), izdelovalcu (niz), osnovni ceni (celo število, enota je SIT) in stopnji obdavčitve (celo število, enota je procent). Vsebovati mora vsaj javne metode: public PodatkovniNosilec() - konstruktor, ki ustvari nosilec kapacitete 650Mb, *proizvajalca "neznan", s ceno 100 SIT in 20% davkom. public PodatkovniNosilec(String ime, int kapaciteta, int cena, int davek) - konstruktor s parametri. public void nastaviKapaciteto(int bajti) - nastavi kapaciteto medija v bajtih. Če je kapaciteta negativna, naj se ne spremeni. public void nastaviIme(String ime) - nastavi ime izdelovalca medija. Če je ime enako null, naj se ne spremeni. public void nastaviCeno(int cena) - nastavi ceno. Če je negativna, naj se ne spremeni. public void nastaviObdavcitev(int pocent) - nastavi obdavčitev v procentih. Če so procenti izven meja 0-100, naj se ne stara vrednost ne spremeni. public int vrniOsnovnoCeno() - vrne osnovno ceno medija (brez davka). public int vrniDavek() - koliko davka je potrebno plačati za ta medij (v SIT). public int vrniProdajnoCeno() - vrne osnovno ceno + davek. public String vrniIme() - vrne ime proizvajalca medija. public double vrniKapaciteto(char enota) - vrni kapaciteto v enoti, ki jo določa znak enota: 'b' - bajti 'k' - kilobajti 'M' - megabajti 'G' - gigabajti Pazi na to, da je en kilobajt 1024 (in ne 1000) bajtov! public String toString() - vrne niz, ki smiselno opisuje razred. Sestavi tudi testni program, v katerem preveriš delovanje tvojega razreda.

Rešitev (Java)