Tabele

Obraten seznam

Napiši program, ki bo prebral nekaj imen in jih nato zapisal v istem vrstnem redu, ampak obrnjena.

Namig