Tabele

Ničelna tabela

Sestavite metodo public static boolean jeNicelna(int[] n), ki za tabelo n preveri, če so vsi njeni elementi enaki nič. Če so, naj vrne true, sicer pa false.

Rešitev (Java)