Pogojni stavek

Največje število

Sestavi program, ki bo prebral tromestno naravno število, nato pa iz njega izdelal čim večje naravno število z enakimi števkami. Primer: 261 --> 621

Rešitev (Java)