Pogojni stavek

Janezek se uči

Janezek hodi v drugi razred in še nima ocen, kljub temu pa že pišejo preizkuse. Ker so se že naučili računati s celimi števili, jim učiteljica te preizkuse točkuje. Ker pa jim učiteljica na teste napiše le pohvalo in število doseženih ter število možnih točk, bi Janezek rad vedel, koliko pravzaprav zna. Pri starejšem bratu je opazil, da je ocena odvisna od odstotkov, ker pa Janezek še ne zna računati z odstotki, je pa navdušen nad računalniki, mu pomagaj, in mu napiši program, kamor bo vnesel možno in doseženo število točk, program pa mu bo vrnil ustrezno oceno. Npr.

  • od 0 – 59% Tvoje znanje je zelo pomanjkljivo,
  • 60 – 69% Tvoje znanje je pomanjkljivo,
  • 70 – 79% Tvoje znanje je dobro,
  • 80 – 89% Tvoje znanje je zelo dobro in
  • 90 – 100% Tvoje znanje je odlično.

Komentar: Lahko poskusiš spremeniti program tako, da boš območja za posamezno raven znanja lahko poljubno določil.

Namig