Objektno programiranje

Majica

Sestavite razred Majica , ki hrani osnovne podatke o majici: velikost: število med 1 in 5 barvo: poljuben niz in ali ima majica kratke ali dolge rokave. Razred mora tudi poznati metode za nastavljanje in branje teh vrednosti. Podpisi teh metod naj bodo: public int VrniVelikost() ter public void SpremeniVelikost(int velikost) public string VrniBarvo() ter public void SpremeniBarvo(string barva) public boolean ImaKratkeRokave() ter public void NastaviKratkeRokave(bool imaKratkeRokave) Napiši testni program, ki naredi tabelo 100 različnih majic. Potem prepiši to tabelo v datoteko tako, da podatke o vsaki majici zapišeš v svojo vrstico. Nato razred Majica dopolni s konstruktorjem, ki kot parameter dobi niz v taki obliki, kot si podatke zapisal na vrstico datoteke in potem ustrezno nastavi podatke objekta. Testni program potem dopolni tako, da potem, ko si podatke o majicah zapisal na datoteko, narediš novo tabelo 100 majic, ki pa podatke o teh majicah prebere s pravkar ustvarjene datoteke. Celotni program zaključi s tem, da napišeš še metodo, ki preveri, če sta obe tabeli enaki!

Rešitev (Java)