Objektno programiranje

Kompleksna števila

Naredi razred $Kompleksno$, ki vsebuje spremenljivko $re$ (za realni del) in $im$ (za imaginarni del) kompleksnega števila. Naredi tudi metodo $abs$, ki vrne absolutno vrednost kompleksnega števila. Glavni program naj prebere tabelo kompleksnih števil in izračuna aritmetično sredino njihovih absolutnih vrednosti.

Rešitev (Java)