Funkcije in statične metode

Izračun kota v stopinjah

Sestavi metodo, ki pretvori radiane v stopinje in jo preizkusi.

Komentar: Lahko bi sestavili še metodo, ki bi (obratno) pretvorila stopinje v radiane.

Namig