Funkcije in statične metode

Izpiši tabelo

Sestavi statično metodo

public static void izpis(int[] tab)

, ki dano tabelo celih števil izpiše na zaslon.

Primer:

int[] tab = {1,2,3,4,5};
izpis(tab);

Izpiše se:
[1,2,3,4,5]

Namig