Datoteke

Generator

Šolski računalničar ima na začetku vsakega šolskega leta veliko dela z vnosom uporabniških imen in gesel za nove učence. Lahko se mu prikupiš, če se ponudiš, da to delo opraviš namesto njega. Da pa se ne boš preveč utrudil s tipkanjem in da boš vse presenetil s hitro in brezhibno opravljenim delom, si za ta namen pripravi program v C#. Program naj prebere izbrano število imen in priimkov in iz njih oblikuje uporabniška imena in gesla. Uporabniška imena naj oblikuje v smislu ime.priimek, gesla pa iz začetnic imen in priimkov ter naključnih štirimestnih števil. Uporabljene naj bodo samo male črke. Izpiše naj se seznam, s tem da bodo v vsaki vrstici ime in priimek, uporabniško ime ter geslo, npr.: Maja Vesel, maja.vesel, mv1234 Višja zahtevnost naloge: V uporabniških imenih in geslih naj bodo črke brez strešic: Ţeljko Srečni; zeljko.srecni, zs9876

Namig