Datoteke

Datoteke v imeniku

Sestavi metodo, ki izpiše seznam vseh datotek v imeniku (directory) skupaj z vsemi podimeniki. Primer: klic DirR (@"D:\j2sdk1.4.1") vrne (... označujejo spuščene vrstice): D:\j2sdk1.4.1\bin\appletviewer.exe D:\j2sdk1.4.1\bin\extcheck.exe ... D:\j2sdk1.4.1\bin\tnameserv.exe D:\j2sdk1.4.1\COPYRIGHT D:\j2sdk1.4.1\demo\applets\Animator\Animation.class ...

Rešitev (C#)