Tabele

Elementi

Imamo tabelo s tremi elementi, ki imajo vrednost med 0 in 2. Elemente lahko med seboj seštevamo, množimo, odštevamo in delimo. Pokaži nekaj primerov teh operacij in izpiši rešitve!

Rešitev (Java)