Tabele

Dosezki

Učenci so pisali test. Sestavi program, ki bo izpisal seznam učencev. Pri vsakem učencu naj navede njegovo ime, število doseženih točk glede na število možnih točk, dosežek v procentih (na desetine natančno) ter ustrezno oceno. Kriterij določi sam sestavljalec. Primer izpisa (izberi primerne presledke): Meta 14.0t/22 63.6% OCENA:dobro(3)

Namig