O klancih

Voziček, ki miruje na klancu, bomo potisnili s kratkim sunkom, tako da se bo pričel gibati navzgor po klancu. Pozorno opazujte posnetek poskusa.

2

Kateri graf pravilno napoveduje obliko časovnega spreminjanja hitrosti vozička na posnetku?

grafA.png grafB.png
grafC.png grafD.png

3

Časovno spreminjanje hitrosti v tem poskusu smo izmerili z UZ slednikom. Naslednji graf kaže rezultat meritev. Ali se izid meritve kvalitativno ujema z napovedjo, ki ste jo dali v prejšnjem vprašanju?

Graf izmerjenih hitrosti

Dobro vam gre, lahko gremo naprej!

Izid meritev se ne ujema z vašo napovedjo. Zdaj, ko ste videli meritev bo šlo lažje. Poskusite ponovno.

Še enkrat pozorno primerjajte meritev in vašo napoved. Se ujemata ali ne?

5

Na podlagi meritev časovnega spreminjanja hitrosti izračunajte povprečno hitrost vozička na celotni poti.

$\overline{v}$ = m/s

Zelo dobro. Lahko gremo naprej!

Rezultat je napačen. Preverite kakšen fizikalni pomen ima povprečna hitrost.

6

Na podlagi meritev časovnega spreminjanja hitrosti izračunajte povprečno hitrost vozička od začetka gibanja do trenutka, ko je vozilo najbolj oddaljeno od merilnika hitrosti.

$\overline{v}$ = m/s

Zelo dobro. Lahko gremo naprej!

Rezultat je napačen. Preverite kakšen fizikalni pomen ima povprečna hitrost.

7

Konec (zaenkrat).