Nizi

Zlogovanje

Napiši program, ki prebere besedo in jo izpiše razstavljeno na zloge. Zlog je sestavljen iz samoglasnika in enega ali več soglasnikov okoli njega. OPOMBA: za začetek bo dovolj, če zlog zaključimo s samoglasnikom. Program, ki bi zajel vse posebnosti je težko napisati.

Torej, napiši program, ki dano besedo razdeli na več delov, delilni znaki pa so samoglasniki. Vse črke v izpisu naj bodo male.

Primer: besedo maLiCa program izpiše kot ma-li-ca, besedo kvadrat pa kot kva-dra-t.

Namig