Tabele

Žepnina

Zala vsak teden dobi žepnino od dedka, vendar nikoli enako vsoto. Zala si vsak teden zapiše znesek prejete žepnine od prvega dedka. Tudi od drugega dedka dobi žepnino vsak teden, vendar ta dedek rad načrtuje stvari tako, da se ne spreminjajo preveč pogosto, hkrati pa ne želi biti manj velikodušen, kot prvi dedek. Zato Zalo vsake toliko časa vpraša, koliko žepnine je zadnjih nekaj tednov v povprečju prejela od prvega dedka ter nekaj tednov daje žepnino, ki je enaka izračunani povprečni vrednosti. Pomagaj Zali in sestavi metodo, ki bo na osnovi podatka o številu tednov ustvarila ustrezno veliko tabelo, v katero bo možno vpisati znesek za vsak teden, kot rezultat pa bo bo vrnila decimalno število, zaokroženo na eno decimalko. Metodo tudi preizkusi.

Rešitev (Java)