Objektno programiranje

Učenec

Definiraj razred $Ucenec$, ki vsebuje: - $ime$ in $priimek$ ucenca (niz) - $uspeh$ ucenca (celoštevilčna vrednost med 1 in 5) Napiši objektno metodo $toString()$, ki vrne niz, primeren za izpis na ekran. Na primer: Ucenec: Marko Kranjc, uspeh: 5 Sestavi še glavni program, ki prebere tabelo 8 ucencev in izpiše vse ucence, ki imajo doloceni uspeh (1..5). Iskani uspeh preberemo s pomočjo $InputDialog-a$. Pravilni obseg vnosa števil (1..5) ne preverjaj.

Rešitev (Java)