Tabele

Trgovina

Trgovina, se jo odločila, da bo podražila ali pocenila večje število svojih izdelkov za enak odstotek. Sestavi program (uporabi metodo tabel), ki jim bo omogočil, da vpišejo število izdelkov, ki jih želijo podražiti (poceniti), program pa prebere število izdelkov, odstotek podražitve oz. pocenitve in trenutne cene ter izračuna nove cene na dve decimalni mesti natančno in vrne izpis v obliki (primer za podražitev za 5%): stara cena: 10 €, nova cena 10,5 € stara cena: 100 €, nova cena 105 €

Namig