Zanke

Izpis števila nazaj

Sestavi program, ki prebere naravno število in ga izpiše "v rikverc". Primer: Izpis pri vnešenem številu 1234567890 je 0987654321.

Komentar: Lahko bi napisali verzijo tega programa, ki bi kontroliral izpis števk v obratnem vrstnem redu. Na primer tako, da bi izpisal le sode števke, ali le lihe.

Namig