Nizi

Starost dijakov

Napiši program, ki naj izpiše, ali je dijak polnoleten, ali ne. Uporabnik naj vnese datum rojstva dijaka in današnji datum. Metoda naj izračuna, koliko je dijak star in vrne starost v letih (dnevi in meseci niso pomembni). Primeri vpisov datumov (oblika dd.mm.llll):

02.07.1991
14.08.1988

Namig