Tabele

Stare bajte

Učence tvoje šole zanima, kateri od učiteljev ima največ let delovne dobe. Zato so te prosili, da jim napišeš poskusni program, ki bo prebral imena osmih (8) učiteljev in jim določil naključno število let delovne dobe od ena (1) do štirideset (40) let. Kot rezultat naj program vrne imena in število let delovne dobe tistih treh učiteljev, ki imajo največ let delovne dobe. Izpis naj bo oblikovan tako, da je v prvi vrsti ime in leta tistega učitelja, ki ima najdaljši staž, v drugi tisti, z drugim najdaljšim stažom, itd. V primeru, da ima več učiteljev enako dolg staž, kot tretji izpisani učitelj, potem se izpišejo tudi ti učitelji.

Namig