Tabele

Sodo liho

Sestavi tabelo naključnih celih števil med 1 in 100. Prepiši jih v novo tabelo tako, da bodo v novi tabeli najprej elementi, ki imajo v prvi tabeli sode indekse, potem pa še elemente z lihimi indeksi. Primer: [ 2, 4, 23, 5, 45, 6, 8 ] --> [ 2, 23, 45, 8, 4, 5, 6 ]

Rešitev (C#)