Rekurzija

Potenca

Napiši metodo public static int potenca(int x, int n), ki izračuna n-to potenco števila x. Metodo napiši rekurzivno in analiziraj njeno časovno zahtevnost. Pri tem upoštevaj dejstvo, da je x**m * x**n = x**(m+n), ker smo z ** označili potenciranje..

Namig