Tabele

Pomoč Šivilji

Šivilja izdeluje razne trakove za okras. Uporablja različne barve in debeline vrvice. Vrvico plete na različne načine in tudi poljubne dolžine. Zdaj,v časurecesije, ima malo manj naročil, zato zaradi lastnega zadovoljstva in ohranitve spretnosti, plete poljubne trakove. Manjka ji idej, zato je prijatelj programer naredil program, s katerim si bo pomagala pri ustvarjanju. Vnesti mora štiri barve in štiri debeline niti ter tri različne vzorce in tri različne dolžine traku. Program ji bo predlagal, kakšno vrvico naj plete.

Namig