Tabele

Ornitologi

Ornitologi so se odločili, da bodo simulirali štetje ptic. Kot izkušenega računalničarja in programerja, te prosijo, da jim izdelaš program, ki jim bo mogočal naslednje:

  • Vnesli bodo lahko 10 različnih imen ptic.
  • Vnesli bodo lahko velikost vzorca (število opazovanih ptic).
  • Program bo število opazovanih ptic naključno porazdelil na 10 vpisanih vrst.
  • Program bo izpisal imena ptic ter njihovo število.
Primer izpisa:
		Reglja: 103
		Kreheljc: 94
		Žličarica: 105
		Siva čaplja: 99
		Kormoran: 89
		Mala bela čaplja: 103
		Liska: 100
		

Namen: Rezultat seveda ne predstavlja realne razporeditve ptic, ker pač program naključno izbira števila. Namen naloge je, da se naučimo dela s tabelami in naključnimi števili.

Namig