Datoteke

ObrniNiz

Dana je tekstovna datoteka. Izpiši jo tako, da bodo vrstice zapisane v obratnem vrstnem redu.

Namig