Tabele

Naključni samoglasnik

Franček obiskuje logopedinjo. Težave mu povzroča izgovarjanje besed. Logopedinja mu je pripravila nekaj vaj za izgovarjanje besed. Pri eni nalogi mora Franček v čim krajšem času povedati čim več besed, ki se začnejo na izbran samoglasnik. Ko je logopedinja načrtovala to nalogo, je ugotovila, da od učencev največkrat zahteva, da naštevajo besede na a in e. Zato se je odločila in napisala program, ki bo iz tabele samoglasnikov izbral naključni samoglasnik.

Namig