Tabele

Mocna gesla

Sistemski administrator je ugotovil, da uporabniki ob menjavi gesel novo geslo sestavijo na tak način, da je zelo lahko uganljivo. Uporabniki so potožili, da si težko izmislijo močno geslo, ki bi se ga potem lahko tudi zapomnili. Administrator je prosil mene, kot veščega in priznanega in znanega programerja, da napišem program, ki bo generiral močna gesla in se ga bo lahko zapomniti. Seveda pa mi je postavil določene zahteve: * geslo mora biti dolgo 12 znakov * prvih 6 znakov morajo biti črke angleške abecede * tem znakom naj sledijo 4 števke * za števkami še ena črka iz angleške abecede * geslo se moru zaključiti s klicajem ali vprašajem * prvih 6 znakov mora biti tako sestavljenih, da bo tvorilo besedo, ki se jo bo dalo zapomniti(samoglasnik, soglasnik, ali obratno) * uporablja naj se le male črke.

Rešitev (C#)